образец

 • 31образец — pavyzdys statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Visumos dalis, skirta tos visumos ypatybėms parodyti. atitikmenys: angl. sample; specimen vok. Musterwerkstück, n rus. образец, m pranc. échantillon, m; éprouvette, f …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 32образец — pamatinė medžiaga statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Medžiaga ar terpė, kurios vienõs ar kelių savybių vertės yra pakankamai vienodos ir tiksliai nustatytos, kad galėtų būti vartojamos matuokliams etalonuoti arba… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 33образец — bandinys statusas T sritis chemija apibrėžtis Tiriamosios visumos dalis (ėminys), paimta tiriamojo objekto fizikinėms ar techninėms savybėms nustatyti. atitikmenys: angl. sample; specimen; test portion; test sample rus. образец …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 34образец — pavyzdys statusas T sritis chemija apibrėžtis Pavienis objektas arba jo dalis, turintis būdingąsias objektui savybes ir skirtas tirti, bandyti arba palyginti. atitikmenys: angl. specimen; test piece rus. образец …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 35образец — bandinys statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. sample; specimen vok. Muster, n; Prüfkörper, m; Prüfmuster, n; Probe, f rus. образец, m pranc. échantillon, m; éprouvette, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 36образец — norma statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Taisyklė, pavyzdys, kriterijus, pripažinta privaloma taisyklė. atitikmenys: angl. norm; standard vok. Norm, f rus. норма, f; образец, m; стандарт, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 37образец — norma statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Įteisintas kiekis, matas, dydis ir pan. atitikmenys: angl. norm; standard vok. Norm, f rus. норма, f; образец, m; стандарт, m …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 38образец — bandinys statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Tiesiogiai bandomas produktas arba jo dalis. atitikmenys: angl. sample vok. Probe, f rus. образец, m; проба, f …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 39образец — bandinys statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Ėminio dalis, parengta taip, kad atitiktų tiriamos arba analizuojamos medžiagos cheminę sudėtį. atitikmenys: angl. sample vok. Probe, f rus. образец, m; проба, f …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 40образец — mėginys statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Ėminys arba jo dalis, paruošta arba iš karto tinkanti tirti (bio)cheminiais, fizikocheminiais, mikrobiologiniais, jusliniais ir kitokiais būdais. atitikmenys: angl. sample vok. Probe,… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas